ในวันที่เรามีตัวเลือกมากมายมหาศาลนั้น จะทำอย่างไรให้คนสนใจหรือหยุดดูสินค้าของเรา เขามีหลักการการออกแบบอย่างไรกันบ้าง มาเข้าใจกันหนึ่งหลักที่ควรรู้ใน Episode นี้