รู้จักกันนิดนึงกับศัพท์ฮิตใหม่ของวงการการตลาดยุคปัจจุบันที่ชื่อว่า People-Based Marketing