การทำงานที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจปัญหาที่ใช่ แต่ถ้าเราตั้งปัญหาผิดเมื่อไร เราก็อาจจะพบปัญหาตามมาอีกมากมายเลยล่ะครับ