ถ้าลูกค้ามาขอต่อราคาในแบบที่เราไม่ได้คาดไว้ มากกว่าที่เราตั้งไว้ เราควรจะให้ส่วนลดนั้นหรือไม่?