ถ้าทำ Segment / Audience แล้วเจอแบบกลุ่มใหญ่กับกลุ่มเล็ก เราควรจะเลือกหรือพิจารณาอะไรดี?