โมเดล Subscription นั้นกำลังมาในหลายๆ อุตสาหกรรม แล้วคุณเตรียมพร้อมกับมันดีแค่ไหนกันล่ะ?