ผมมักเจอคนถามบ่อยๆ ว่าทำอย่างไรให้ใช้ Facebook แล้วประสบความสำเร็จ? แต่คำถามน่าคิดคือประสบความสำเร็จที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่?