นี่เป็นหลักง่ายๆ อีกหลักในการวิเคราะห์ตัวแบรนด์ของเราว่าเข้าที่เข้าทางมากน้อยแค่ไหน มีรากฐานที่มั่นคงหรือเปล่าเช่นเดียวกับเป็นแนวทางที่ดีในการใช้เป็นไกด์ของการสร้างแบรนด์ด้วยเหมือนกัน

Trusted: แบรนด์ของเราน่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภคไหม? วางใด้หรือเปล่า? ไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหน?

Remarkable: แบรนด์ของเราควรค่าที่จะพูดถึงหรือไม่? คนอยากแนะนำบอกต่อแบรนด์ของเราหรือเปล่า? มีอะไรที่เราทำให้คนอยากพูดถึงและแชร์ต่อไหม?

Unmistakable: แบรนด์ของเรามีอะไรที่ต่างจากคู่แข่ง ต่างจากคนอื่นๆ? สิ่งที่ต่างนั้นต่างมากน้อยแค่ไหน? สร้างผลที่เกิดจากความแตกต่างได้มากน้อยแค่ไหน

Essential: แบรนด์ของเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกลุ่มเป้าหมายมากน้อยขนาดไหน? เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาหรือไม่? มีอะไรของธุรกิจเราที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่?

นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถประยุกต์หลักดังกล่าวกลับการทำคอนเทนต์หรือการออกแบบธุรกิจหลายๆ อย่างได้เหมือนกันนะครับ