เรื่องน่าคิดถ้า Facebook เอายอด Like ออกไปจริง เราจะเปลี่ยนไปวัดผลอะไรดีกับสิ่งที่เรียกว่า Engagement? หรือควรไปสนใจยอดอย่างอื่นแทน?