เข้าใจว่าหลายๆ องค์กรก็ฝึกให้พนักงานเรียนรู้เรื่อง Design Thinking กัน แล้วเราก็พบเหมือนกันว่าหลายองค์กรเรียนไปแล้วกลับทำจริงไม่ได้ มันเพราะอะไรกันนะ?