หลายๆ ครั้ง การใช้การ “รับประกัน” ก็ช่วยให้คุณปิดการขายได้พอสมควรเลยทีเดียว