top of page

ขั้นตอนการเตรียม Content Strategy รับปีใหม่

ไหนๆ ก็จะปีใหม่แล้ว เชื่อว่าหลายๆ คนก็คงถือโอกาสที่จะปรับแผนกลยุทธ์ของคอนเทนต์ตัวเองเสียใหม่ บางบริษัทก็อาจจะมีการเรียกประชุมเพื่อวาง Content Strategy สำหรับปีหน้าว่าอยากจะเปลี่ยนอะไร เน้นอะไรเป็นสำคัญ

แล้วการปัดฝุ่นแผนคอนเทนต์นี้ควรดูอะไรกันบ้าง? ควรจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร? ก็เลยขอเอาหลักการพื้นฐานและสิ่งที่ผมมักจะแนะนำหลายธุรกิจสำหรับการเตรียมแผนคอนเทนต์สำหรับปีใหม่มาเล่าสู่กันฟังเสียหน่อยนะครับ

History Review

แน่นอนว่าขั้นตอนแรกๆ ที่เราควรจะทำก่อนนั้น ไม่ใช่การกระโดดไปวางแผนหรือกำหนดว่าปีหน้าจะทำอะไรทันที แต่ควรจะดูเสียก่อนว่าที่ทำมานั้นคืออะไร ได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งสิ่งที่เรามักจะรีวิวกันในขั้นตอนนี้ก็คือ

 1. โครงสร้างของกลยุทธ์เดิม ตั้งแต่ปัญหา เป้าหมาย แผนการดำเนินการต่างๆ

 2. ผลต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

 3. ผลโดยรวมกับธุรกิจ

 4. บทสรุปว่าอะไรเวิร์ค ไม่เวิร์ค สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงคืออะไร

Situation Analysis

หลังจากเรารู้ว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สิ่งต่อไปที่ควรจะทำก็คือการสำรวจสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน เช่นเดียวกับการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

 1. สถานการณ์ปัจจุบันของตลาด ตัวเรา คู่แข่ง ในแง่ของธุรกิจ

 2. แนวโน้มและเทรนด์ต่างๆ ในเรื่องคอนเทนต์

 3. คาดการณ์ตลาดและคู่แข่งถึงแนวทางการเสพ / ผลิตคอนเทนต์

 4. สรุปปัญหาของ ณ ปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การตั้งเป้าหมายในกลยุทธ์ใหม่

New Strategy

เมื่อเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน เห็นปัญหาแล้ว ก็จะเข้าสู่การกำหนดแผนกลยุทธ์ต่อไป

 1. เป้าหมายสำคัญของการทำคอนเทนต์ในปีหน้า

 2. กลยุทธ์สำคัญในการแข่งขันกับคู่แข่ง / เอาชนะใจกลุ่มเป้าหมาย

 3. Key Outcome / Key Execution ของการทำคอนเทนต์

 4. Content Plan ในแต่ละช่องทางต่างๆ ซึ่งสอดคล้องไปกับกลยุทธ์ใหม่

 5. Content Management ว่าต้องใช้ทรัพยากรและการจัดการอย่างไร

 6. กำหนดตัวชี้วัดต่างๆ ที่จำเป็น (อาจจะเป็น OKR หรือ KPI ก็ได้)

 

หัวข้อต่างๆ ที่แชร์ไว้ข้างต้นนั้นคือสิ่งที่มักจะต้องมีการคิดและทบทวนกันอยู่เสมอๆ เมื่อต้องมีการรีวิว Content Strategy กัน

ก็หวังว่าจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์กันได้นะครับ :)

#contentmarketing #ContentStrategy

Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page