top of page

ความแตกต่างระหว่าง Influencer และ Brand Advocacy

กระแสเรื่องของ Influential Marketing เริ่มถูกพูดถึงเยอะขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในยุคที่คนทั่วไปสามารถก้าวขึ้นมาเป็น Online Influencer ได้มากขึ้น ทุกวันนี้เราจึงเริ่มเห็นหลายๆ แบรนด์เริ่มทำการใช้บรรดา Influencer ต่างๆ ในการทำแคมเปญการตลาดจนเกิดคำถามและข้อสงสัยสำหรับหลายๆ คนว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน

สิ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้คือ Influencer คือคนกลุ่มที่มี “อิทธิพล” ในเครือข่ายของตัวเอง เช่นการเป็นคนที่โด่งดัง มีชื่อเสียง หรือมีผู้ติดตามเยอะๆ นั่นเลยเป็นสาเหตุให้แบรนด์ต่างๆ สนใจที่อยากดึงคนเหล่านี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาด ถ้าจะว่าให้เห็นภาพง่ายๆ คือเป็นนายหน้านำข้อมูลและข่าวสารของแบรนด์กระจายสู่เครือข่ายของตัวเอง (บางคนเปรียบเทียบได้ว่าเป็นเหมือน Presenter แบบไม่เป็นทางการนั่นเอง)

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เริ่มมีการพูดถึงพร้อมๆ กันคือ Influencer เหล่านี้มีประสิทธิภาพจริงๆ หรือไม่ และเทียบอย่างไรกับ Brand Advocacy (ผู้สนับสนุนแบรนด์) ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่หลายประการ และเมื่อมีการทำผลสำรวจกันในต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบระหว่างสองอย่างนี้แล้ว ก็ได้ผลที่น่าสนใจไม่น้อย

  1. Influencer อาจจะเป็นกลุ่มที่สามารถสร้าง Awareness ที่กว้างขวางกว่าก็จริง แต่ก็ไม่ได้หมายถึงการมี “อิทธิพล” จริงๆ แต่อย่างใด เพราะต่อให้เป็นคนที่ Blog คนอ่านเยอะๆ หรือมี Twitter Follow เยอะ ก็ไม่ได้หมายความว่าสามารถโน้มน้าวให้คนไปสู่ Action ได้จริง

  2. อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า Influencer จะไม่ได้มีประสิทธิภาพ หากแต่อาจจะไม่ได้มีผลมากอย่างขนาดของเครือข่าย

  3. จากการสำรวจพบว่าผู้บริโภคกว่า 92% เชื่อกลุ่มของ Brand Advocacy ในขณะที่ 18% เชื่อ Influencer

  4. Influencer ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างฐานผู้ติดตามเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ของตัวเอง ในขณะที่ Brand Advocacy มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มหรือคอมมิวนิตี้เดียวกัน

  5. Influencer จะเกี่ยวโยงกับแบรนด์เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ในขณะที่ Brand Advocacy จะเป็น Long-Term Relationship

ผมเอา Infographic นี้มาฝากเพราะเห็นว่าทุกวันนี้หลายๆ แบรนด์บอกว่าได้ใช้ Influencer มาทำการตลาดมากขึ้น ก็คงต้องเริ่มพิจารณาแล้วว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหน


Influencers-versus-Advocates

Kommentare


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page