top of page

ถ่ายรูปเรื่อง (บรม) ง่ายด้วย Shutterfly

ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจพิมพ์ภาพถ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Photo Book หรือการ์ดต่างๆ นั้น คุณมีไอเดียจะสร้างเครื่องมือออนไลน์อะไรที่ทำให้ตัวเองน่าสนใจและคนจดจำได้บ้าง? Shutterfly ซึ่งเป็นบริการตามข้างต้นตีโจทย์ได้อย่างน่าสนด้วยการทำเครื่องมือช่วยให้ใครๆ ก็ตามที่อยากถ่ายรูปนั้นสามารถถ่ายรูปได้สวยอย่างที่ตั้งใจไว้ ลูกเล่นดังกล่าวของ Shutterfly นั้นไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนแต่อย่างใดเลย หากแต่เป็นการทำเหมือน Interactive Web Information ง่ายๆ ให้คุณเลือกว่าคุณใช้กล้องอะไร ไม่ว่าจะเป็นกล้องมือถือ กล้องคอมแพค กล้องโปร ฯลฯ จากนั้นก็เลือกต่อว่าคุณต้องการถ่ายรูปแบบไหน จะถ่าย Selfie ถ่าย Potrait หรืออื่นๆ ที่คุณอยากจะถ่าย แล้ว Shutterfly ก็จะแสดงเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องรู้ให้คุณ (ง่ายดีไหมล่ะ)

Screen Shot 2557-06-05 at 9.34.51 PM
Screen Shot 2557-06-05 at 9.35.13 PM
Screen Shot 2557-06-05 at 9.35.23 PM

#photo #take

Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page