top of page

มาลองทำ OKR กับ Digital Marketing กัน

หนึ่งในโมเดลการวัดผลยอดฮิตในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาก็คือการทำ OKR (Objective Key Result) ซึ่งหลายคนมองว่าควรเอามาใช้แทนการทำ KPI แบบเดิมๆ ที่หลายองค์กรใช้แบบไม่มีประสิทธิภาพนัก (จนกลายเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งเลยทีเดียว)

ประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การทำ OKR ถูกนำมาใช้เยอะเพื่อให้ทีมงานสามารถโฟกัสไปยังเรื่องสำคัญๆ แทนที่จะต้องมากังวลกับตัวชี้วัดประเภทยอด Reach / View / Clicks / CPC โดยพยายามไปโฟกัส “ผลลัพธ์สำคัญ” มากกว่า ซึ่งนั่นทำให้หลายๆ ทีมก็เริ่มประยุกต์มาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ

บล็อกนี้ ผมเลยขอหยิบเอาสิ่งที่เรามักทำในการตลาดดิจิทัลมาทำเป็น OKR เพื่อเป็นตัวอย่างให้หลายๆ คนลองนำไปปรับใช้นะครับ

OKR – Objective Key Result

ก่อนจะเริ่มทำ OKR นั้น ก็ขอให้พื้นที่สักน้อยอธิบายหลักการสำคัญของ OKR กันเสียก่อนว่ามันคือโมเดลที่จะทำเพื่อให้องค์กรสามารถประเมินผลโดยดู “ผลลัพธ์สำคัญ”​ (Key Result) ที่สัมพันธ์กับตัว​ “เป้าหมาย” (Objective)

Objective: คือเป้าหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ธุรกิจ / หน่วยงานกำลังโฟกัสในตอนนี้ ซึ่งมักจะมีลักษะสำคัญคือเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพ มีการกำหนดกรอบเวลา สามารเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทำงานได้

Key Results: คือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อส่งไปให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ว่านี้ก็มักจะมีการกำหนดผลที่ชัดเจน (เชิงปริมาณ)

ตัวอย่างของการใช้ OKR

Objective: เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบน Social Media ใน Q3

Key Results:

 1. ยอด Organic Reach กับกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มขึ้น 50%

 2. ยอด Paid Reach กับกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น 50%

Objective: เพิ่มการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายใน Q3

Key Results:

 1. ยอดคนปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ใน Social Media เพิ่มขึ้น 10%

 2. ยอดคน Comment ใน Facebook & Instagram เพิ่มขึ้น 20%

Objective: เพิ่มประสิทธิภาพการทำ Email Marketing

Key Results:

 1. จัดทำ Whitepaper และให้กรอก Email เพื่อ Download จำนวน 5 ชิ้น

 2. การสั่งซื้อสินค้าผ่าน Email เพิ่มขึ้น 10%

 3. แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างยอด Email Subscriber จำนวน 4 ครั้ง

Objective: เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการทำคอนเทนต์บน Facebook

Key Results:

 1. คอนเทนต์บน Facebook มียอด Engaged User เพิ่มขึ้น 20%

 2. คอนเทนต์ Video บน Facebook มียอด View เพิ่มขึ้น 10%

Objective: เพิ่มการเข้าถึงคอนเทนต์ของธุรกิจ

Key Results:

 1. เพิ่มช่องทางใหม่ในการโพสต์คอนเทนต์ 5 ช่องทาง

 2. คอนเทนต์มีติด 1st Page SEO จำนวนเพิ่มขึ้น 10%

Objective: เพิ่มประสิทธิภาพของ SEO ให้เว็บไซต์เรา

Key Results:

 1. เพิ่ม Inbound Link จำนวน 50 ลิงก์จากเว็บไซต์อื่นๆ

 2. ลดการโหลดเว็บไซต์ให้ได้ 2 วินาที

 3. เพิ่ม Internal Link จำนวน 1 ลิงก์ในทุกๆ บทความ

Objective: สร้างรายได้มากขึ้นจากช่องทางดิจิทัล

Key Results:

 1. ติดตั้งฟังก์ชั่น E-Commerce ในเว็บไซต์ให้สำเร็จ

 2. เพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ 200%

 3. เพิ่มการเข้าถึงทาง Social Media 100%

 4. เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามจำนวน 3 ช่องทางในดิจิทัล

ที่ยกมานี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของการทำ OKR แบบง่ายๆ สำหรับ Digital Marketing ที่เรามักจะเจอกัน ซึ่งก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทีมต่างๆ โดยหัวใจสำคัญนั้นก็คือการระบุเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการอะไรเป็นโฟกัสและแตกย่อยมาเป็นผลสำคัญที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เป้าหมายนั้นสำเร็จนั่นเอง

Comments


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page