top of page

รถเข็นช้อปปิ้งอัจฉริยะ – ให้คุณซื้อของแบบไฮเทคไม่น้อยหน้า Amazon Go

ถ้าพูดถึงธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัลแล้ว หลายๆ คนก็มองนวัตกรรมของ Amazon ว่าสุดจะล้ำอย่างตัว Amazon Go ที่เป็นร้านค้าปลีกประเภทเดินเข้าร้านแล้วเดินออกมาโดยไม่ต้องเข้าคิวจ่ายเงินแต่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ รอบตัวร้านช่วยในการบันทึกว่าหยิบอะไรไปแล้วนำไปหักเงินจากบัญชีส่วนตัวได้เลย

แล้วถ้าห้างร้านอื่นๆ อยากจะไฮเทคกับเขาบ้าง แต่ไม่ต้องถึงขนาดติดเซ็นเซอร์รอบร้านแบบนั้นจะทำอะไรได้บ้าง? บริษัท Caper ก็ได้นำเสนออีกทางเลือกโดยหันไปพัฒนาเจ้ารถเข็นช้อปปิ้งให้ฉลาดขึ้นกว่าเดิมแทน ซึ่งก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวทีเดียวสำหรับห้างใหญ่ๆ (ซึ่งก็คงไปนั่งติดเซ็นเซอร์รอบห้างไม่ได้แน่ๆ)

ด้วยความอัจฉริยะของรถเข็นที่มีเซ็นเซอร์อยู่ในตัวรถ ทำให้บันทึกได้ว่าเราหยิบสินค้าอะไรใส่ในรถเข็นบ้าง สามารถสแกนบาร์โค้ดต่างๆ ได้ แถมไม่ต้องไปเข้าคิวจ่ายเงินเพราะระบบชำระเงินอยู่ที่ตัวรถเข็นแล้วนั่นเอง


ทางผู้ผลิตบอกว่าตอนนี้มีร้านที่ใช้รถเข็นดังกล่าวแล้วซึ่งทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเกือบ 20% และทางบริษัทมีแผนที่จะขยายการให้บริการไปอีก 150 ร้านภายในปี 2019

ความน่าสนใจของเคสนี้คือการนำเทคโนโลยีมาแก้โจทย์ของร้านค้าปลีกอย่างเรื่องคิวการจ่ายเงิน ซึ่งทาง Amazon ก็จะใช้เทคโนโลยีหนึ่งในการแก้ปัญหา ซึ่งทาง Caper ก็จะเป็นการเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งต่างก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบ แต่ก็สะท้อนให้เห็นภาพที่ดีของการใช้นวัตกรรมมาสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้นั่นเอง


Comentários


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page