top of page

สรุปมุมมองของ Adobe ต่อ Digital Transformation ในยุค New Normal

ด้วยการที่ Adobe เองเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ Marketing Technology อันดับต้นๆ และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ขับเคลื่อนเรื่อง Digital Transformation ทำให้มีข้อมูลและเห็นกรณีศึกษาจากบริษัทต่างๆ ซึ่งภาวะของ COVID-19 นั้นทำให้เกิดการปรับตัวของธุรกิจอย่างมาก โดยทาง Simon Dale – กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ของ Adobe ก็ได้มีการอัพเดทข้อมูลที่ทาง Adobe ได้รวบรวมมาช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการทำ Digital Transformation

COVID-19 กับการเร่งให้โลกเป็นดิจิทัลมากขึ้น

คงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าสถานการณ์ของ COVID-19 นั้นทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นถูกบีบให้ใช้ช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจจำนวนมากก็ถูกบังคับให้ต้องทำงานผ่านทางดิจิทัลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยอันเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางต่างๆ และนั่นทำให้หลายๆ องค์กรจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งปรับนโยบายในการทำงานอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ในสถานการณ์ดังกล่าว

ปัญหาของ BCP ให้หลายๆ องค์กร

จากสถานการณ์ดังกล่าวนั้น ทำให้หลายๆ องค์กรได้เห็นช่องโหว่ของการทำธุรกิจไม่น้อย เช่นการทำ Business Continuity Plan (BCP) ที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถดำเนินการในระยะยาวได้ เช่นบางองค์กรอาจจะมีแผนชั่วคราวสำหรับช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์ แต่เมื่อต้องมีการดำเนินการในแผนงานใหม่ในระยะที่ยาวนานกว่านั้นก็พบปัญหาหลายๆ อย่างเป็นต้น

Digital Experience ที่ยังไม่พร้อม

และเมื่อผู้บริโภคถูกบังคับให้ใช้ช่องทางบริการต่างๆ กับธุรกิจทางออนไลน์มากขึ้น เช่นการสั่งของออนไลน์ การติดตามข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสื่อออนไลน์ นั่นทำให้ประสบการณ์ทางดิจิทัล (Digital Experience) กลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด ประกอบกับความคาดหวังของประสบการณ์ในกลุ่มผู้บริโภคก็จะสูงขึ้นตาม และนั่นกลายเป็นปัญหาพร้อมกับความท้าทายขององค์กรในการจะต้องพัฒนา Digital Experience นี้ให้ดีขึ้น แถมต้องทำให้ทันในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

Data คือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

การบริหารข้อมูลขององค์กรต่างๆ ถูกหยิบขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นไปอีกเมื่อธุรกิจถูกโฟกัสในการสร้าง Digital Experience ให้ดีขึ้น ซึ่งจะทำไม่ได้หากธุรกิจยังไม่มีความพร้อมเรื่องของการทำระบบข้อมูลที่แข็งแรงเพียงพอเพื่อนำไปสู่การทำ Persoanlization ที่มีประสิทธิภาพได้ และนั่นทำให้ธุรกิจจะต้องกลับมาทบทวนว่าธุรกิจมีการลงทุนและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเรื่องข้อมูลเหล่านี้แค่ไหน เช่นเดียวกับกระบวนการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาของการทำ Digital in House

ด้วยการทำ Digital Transfomration นั้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมาก ทำให้หลายองค์กรพิจารณาเรื่องต้นทุนและงบประมาณค่อนข้างมาก จนนำไปสู่การตัดสินใจที่จะทำหลายๆ อย่างด้วยตัวเองแทนที่จะเลือกใช้ผู้ให้บริการอื่นๆ เช่นการเลือกพัฒนาระบบเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง การลงทุนทำโปรแกรมวิเคราะห์ต่างๆ ด้วยทีมงานของตัวเอง ซึ่งนั่นกลายเป็นปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นทีมงานพัฒนาไม่เพียงพอ ระบบที่ออกแบบมานั้นไม่พร้อมหรือสามารถรองรับสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงนี้เององค์กรควรจะพิจารณาในการเลือกทำบางอย่างที่จำเป็นและให้ผู้บริการอื่นๆ เข้าาช่วยเหลือ หรือนำระบบของผู้บริการภายนอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการบริการจะดีกว่า

Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page