top of page

หาคนแบบไหนมาทำ Content Marketing ดี?

อย่างที่หลายๆ คนพอจะรู้สึกกันได้คือ Content Marketing เป็นเรื่องค่อนข้างใหม้กับการตลาดในหลายๆ แบรนด์ นั่นทำให้มีการคิดกันว่าต้องหาคนแบบไหนมาทำงาน Content Marketing กัน?

ถ้าว่ากันพื้นฐานแล้ว แน่นอนว่าคนที่จะทำงาน Content Marketing ในส่วนของการออกแบบแผนกลยุทธ์นั้น ก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานด้านการตลาดอยู่พอสมควร แต่สิ่งที่จำเป็นต้องเพิ่มเข้ามาคือการมีมุมมอง ความรู้ หรือประสบการณ์ในแง่ของการเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์เข้ามาด้วย ทั้งนี้เพราะอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆ ว่า Content Marketing คือการทำการตลาดด้วยมุมมองของการเป็น Publisher มากกว่าจะเป็น Advertiser ซึ่งจุดนี้เองที่กลายเป็นปัญหาของนักการตลาดจำนวนมากซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็น Content Publisher มาก่อน

ด้วยเหตุนี้เอง นักการตลาดที่มีประสบการณ์หรือพื้นฐานด้านศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ก็จะมีความได้เปรียบและเหมาะสมกับการทำ Content Marketing พอสมควร เนื่องจากศาสตร์เหล่านี้ให้พื้นฐานสำคัญในมุมมองและทัศนคติของการเล่าเรื่อง การนำเสนอคอนเทนต์ และการสื่อสารเป็นสำคัญ

ถัดมาในส่วนของคนทำคอนเทนต์นั้น ในสมัยก่อนเราคงมองหาคนทำงานประเภท Creative / Copy Writer ที่สร้างชิ้นงานโฆษณากันเป็นหลัก แต่การทำ Content Marketing อาจจะต้องมองหาคนที่ทำงานสายอักษรศาสตร์หรือมีประสบการณ์การทำคอนเทนต์เช่นอยู่ในกองบรรณาธิการนิตยสาร เป็นครีเอทีฟรายการทีวี เคยเขียนบล็อก ฯลฯ มาเป็นกำลังสำคัญ เพราะคนเหล่านี้รู้วิธีที่จะ “เล่าเรื่อง” ให้น่าสนใจ และที่สำคัญคือการทำ Content Marketing อาจจะทำให้แบรนด์ต้องมาสร้างคอนเทนต์ในปริมาณที่ต่างจากยุคสร้างโฆษณามากพอสมควร จากเดิมที่ทำโฆษณาเฉลี่ยไม่มากต่อปีแต่ต้องมาสร้างคอนเทนต์อย่าง Facebook Post หรือ Blog วันละหลายคอนเทนต์ จึงจำเป็นต้องพึ่งคนที่มีทักษะและความคล่องตัวในการผลิตคอนเทนต์ค่อนข้างสูง

จะเห็นได้ว่าทักษะด้านศิลปศาสตร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้นใน Content Marketing ซึ่งนักการตลาดเองก็คงต้องปรับตัวพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการเสริมทักษะหรือปรับพื้นฐานใหม่ หรือการหาบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาดูแลและช่วยสร้างสรรค์งาน ซึ่งก็คงตามแนวทางและนโยบายของแต่ละบริษัทแหละครับ

Comments


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page