top of page

เทรนด์น่าสนใจของ Social Commerce ที่เปลี่ยนไปในปี 2011

บทความนี้เป็นบทความเก่าที่ผมเรียบเรียงไว้ตั้งแต่สมัยเว็บ Mkttwit น่ะครับ แต่พอดีวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดกันใน #DigiLife เลยเอามาเผยแพร่อีกครั้ง

เวบไซต์ trendwatching ได้ทำสรุปเทรนด์น่าสนใจในปี 2011 ขึ้น โดยหนึ่งในนั้นคือเรื่องของโมเดลการตั้งราคาและขายสินค้าที่จะเปลี่ยนไปในปี 2011 อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนไป ประกอบกับเทคโนโลยีออนไลน์ที่จะมีประสิทธิ์ภาพและส่งผลต่อการซื้อขายสินค้าออนไลน์มากขึ้นเรื่อย

ความสำคัญตอนหนึ่งของบทความสรุปพฤติกรรมของบริโภคที่จะมีผลต่อโมเดลการจำหน่ยสินค้าไว้ 3 อย่าง คือ – ผู้บริโภคจะเกาะติดและอัพเดทเกี่ยวกับสินค้าอย่างต่อเนื่องหรือแทบจะตลอดเวลาเพท่อจะสามารถทำการเลือกซื้อสินค้าที่ตัวเองชอบได้เมื่อพบดีลส่วนลดที่พึงพอใจ นอกจากนี้จะยังรีบกระจายข่าวสารของดีลดังกล่าวทางเครือข่ายสังคมของตัวเองอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน – ผู้บริโภคจะเริ่มมีการรวมตัวกันผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมเพื่อสร้างเครื่อข่ายเฉพาะของตัวเองและสร้างอำนาจในการต่อรองราคากับสินค้าต่างๆ เช่นการได้รับส่วนลดพิเศษต่างๆ – เทคโนโลยี Mobile Application จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้แบบ Real-Time และเป็นข้อมูลที่อัพเดทที่สุด ซึ่งนั่นทำให้ผู้บริโภคสามารถเกิดการเปรียบเทียบราคาระหว่างห้างร้านหรือสินค้าคู่แข่งได้มากกว่าแต่ก่อนเพื่อค้นหาดีลที่ดีที่สุด

หากพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้น ความต้องการของผู้บริโภคนั้นคล้ายคลึงกับสมัยก่อน คือความต้องการที่จะได้ดีลสินค้าที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะในด้านราคาหรือคุณภาพสินค้า โดยพฤติกรรมที่จะค่อยๆ เปลี่ยนไปนั้นเกิดจากการเข้ามาของเทคโนโลยีที่เพิ่มความสามาถในการเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นของผู้บริโภคนั่นเอง

และจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เราจึงจะเห็นบริษัทห้างร้านต่างๆ จะมีการปรับโมเดลในการจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะสอดคล้องและตอบรับกับพฤติกรรมดังกล่าว เช่น

Group Buying – โมเดลการจำหน่ายสินค้าที่มีส่วนลดพิเศษ หรือสินค้าพิเศษเมื่อมียอดการสั่งซื้อครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ ทำให้ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าเกิดการชักชวนเพื่อนและเครือข่ายให้ร่วมซื้อสินค้าดังกล่าว โดยโมเดลนี้มีบทพิสูจน?ความสำเร็จมาแล้วอย่าง Groupon นอกจากนี่แล้วบางแบรนด์ยังใช้โมเดลนี้ในการสร้าง Product Trial เพราะ Group Buying จะมีขั้นตอนที่ถูกขับดันโดยเครือข่ายสังคมซึ่งทำให้เกิดการกระจาย Awareness และ Trial Opportunity ในวงกว้าง

Member Sale – การมอบส่วนลดพิเศษเฉพาะกลุ่มนั้นมีมานานแล้วอันเห็นได้จากสินค้าแฟชั่นที่มีการรวบรวมสมาชิกกลุ่มพิเศษไว้ แต่เมื่อเทคโนโลยีออนไลน์ทำให้ห้างร้านต่างๆ สามารถรวบรวมข้อมูลสมาชิกและเชื่อมเครือข่ายได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้บริโภคบางส่วนก็มีการจัดตั้งเครือข่ายเฉพาะของตัวเองด้วย ขึงเป็นโอกาสอันดีที่ห้างร้านจะสร้างสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มดังกล่าว เป็นการสร้าง CRM ในลักษณะของ Exclusive Privilege แถมเป็นการเร่งให้ผู้บริโภคที่สนใจต้องพยายามเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่ายดังกล่าวไปในตัว ซึ่งก็เป็นโอกาสในการสร้าง Loyalty Program กับลูกค้าไปอีกเช่นกัน

Flash Sale – การเอาข้อจำกัดเรื่องเวลามาเป็นตัวเร่งให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอๆ ยิ่งเมื่อการซื้อขายออนไลน์เติบโตขึ้นและง่ายขึ้น ทำให้ผู้บริโภคบางส่วนเฝ้าติดตามข่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อรอส่วนลดพิเศษโดยไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านค้าในโลกจริง ซึ่งตรงนี้ทำให้ร้านค้าต่างๆ สามารถควบคุมข่าวสารและช่องทางจำหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

Local Discount – การทำโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะพื้นที่หรือบางสาขาอาจจะเป็นเรื่องยากในสมัยก่อนเนื่องจากข้อจำกัดของสื่อและการประชาสัมพันธ์ที่อาจจะมีต้นทุนสูงจนอาจจะไม่คุ้มที่จะลงทุน แต่ด้วยการเกิดของสื่อสังคมอย่าง Facebook และ Twitter จึงทำให้ห้างร้านสามารถใช้สื่อที่ต้นทุนต่ำในการโปรโมทและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มีช่องทางในการติดต่อและรับข่าวสารกับห้างร้านง่ายขึ้นทางออนไลน์ ซึ่งกระบวนการนี้ทำให้โมเดลที่จะมีการทำโปรโมชั่นเฉพาะหรือประยุกต์ในแต่ละพื้นที่นั้นสามารถทำได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม

Dynamic Pricing – ด้วยเทคโนโลยออนไลน์ที่พัฒนามากขึ้น จึงทำให้เกิดมโมเดลทางธุรกิจที่อาศัยความ “สดใหม่” ได้มากขึ้น เช่นการตั้งราคาสินค้าที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยตามจำนวนของผู้ซื้อโดยมีการเปลี่ยนแปลงแบบ Real-Time เช่นยิ่งผู้ซื้อมาเท่าไร ราคาสินค้ายิ่งลดลงมากเท่านั้น ซึ่งนั่นก็จะยิ่งทำให้ผู้ซื้อทางออนไลน์รีบกระจายข่าวและชวนเพื่อนมาซื้อสินค้ามากขึ้นไปอีก

ทั้งหมดที่กล่าาวมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลทางธุรกิจที่ถูกคาดการณ์ว่าเราจะเห็นห้างร้านต่างๆ นำมาใช้มากขึ้นในปี 2011 ซึ่งสอดรับการเติบโตของเทคโนโลยีและการทำธุกิจบนโลกออนไลน์ที่จะโตขึ้นเรื่อยๆ

ข้อมูลประกอบบทความจาก – Trendwatching.com

#socialcommerce

Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page