top of page

เมื่อไรกัน ที่เราควรจะรีวิว Strategy ของธุรกิจ ?
เมื่อเราสอนเรื่องกลยุทธ์กันไปนั้น ผมมักจะได้รับคำถามถึงคิดกลยุทธ์ว่าควรทำอีกทีเมื่อไร ส่วนหนึ่งเพราะการจะออกแบบกลยุทธ์ได้สักครั้งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ใช้เวลาและพลังค่อนข้างจะเยอะ เลยทำให้บางคนก็ไม่อยากจะรีวิวหรือปรับกลยุทธ์กันบ่อย ๆ หรอก


พอมีคำถามแบบนี้ ผมก็มักจะถามกลับไปว่าแล้วเราทำกลยุทธ์กันในสถานการณ์ไหนล่ะ ? ถ้าเอาง่าย ๆ ก็คือตอนที่เรามีเป้าหมายที่วางไว้และพยายามหาทางไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ภายใต้เงื่อนไขหรือสภาวะการณ์แบบหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนมากแล้วก็คือตอนเริ่มต้นธุรกิจนั่นแหละ แต่แล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเมื่ออยู่ในเงื่อนไขหลายอย่าง


เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว เราก็อาจจะมองแบบง่าย ๆ ว่ากลยุทธ์นั้นจะเปลี่ยนไปต่อเมื่อเจอ 2 เงื่อนไขหลัก กล่าวคือ


1. เราบรรลุเป้าหมายนั้นแล้ว และทำให้เราต้องเกิดการวางเป้าหมายใหม่ เปลี่ยนเป้าหมาย ซึ่งทำให้เราต้องออกแบบกลยุทธ์ใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เปลี่ยนไปนั่นเอง


2. สภาวะการณ์ของธุรกิจไม่เหมือนเดิม ซึ่งนั่นทำให้เราจำเป็นต้องออกแบบกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นตรงหน้า โดยเราอาจจะจำแนกสถานการณ์ได้ดังนี้


🔥 ทรัพยากรของเราไม่เหมือนเดิม เช่นเงินทุนเปลี่ยนไปไม่ว่าจะมากขึ้นหรือลดลง กำลังคนที่เพิ่มขึ้นหรือน้อยลง เป็นต้น


🔥คู่แข่งในตลาดเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นทั้งการเพิ่มลดจำนวนคู่แข่ง หรือความสามารถในการแข่งขันของคู่แข่งที่เปลี่ยนไป


🔥การมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ในตลาด เพราะการเกิดนวัตกรรมใหม่สามารถทำให้ความสามารถในการทำการแข่งขันเปลี่ยน หรือไม่ก็ทำให้ลูกค้าเกิดความต้องการที่ไม่เหมือนเดิม


🔥การเปลี่ยนแปลงของฐานลูกค้า เพราะการที่ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือลดลงก็จะส่งผลต่อการวางแผนว่าจะต้องไปในทิศทางใด


🔥การเปลี่ยนมุมมองของลูกค้า เช่นการที่เดิมลูกค้ามองว่าสินค้าแบบนี้ต้องเน้นความสะดวกรวดเร็ว แต่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกค้ามองคุณค่าเรื่องความปลอดภัยเข้ามาในเงื่อนไขการตัดสินใจ ซึ่งนั่นทำให้การแข่งขันจะเปลี่ยนไป


🔥กติกาในการแข่งขันเปลี่ยนไป เช่นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กฎระเบียบต่าง ๆ หากมีการยกเลิกหรือเข้มงวดขึ้นก็ทำให้การดำเนินการหลายอย่างเปลี่ยนไป


นี่คือภาพกว้างที่ทำให้เห็นว่าธุรกิจนั้นต้องมีการคิดเรื่องกลยุทธ์กันอยู่เสมอและอย่า "ชะล่าใจ" ในกลยุทธ์ที่เคยสำเร็จของตัวเองเพราะเกมที่ธุรกิจกำลังแข่งขันอยู่นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ผู้ที่จะอยู่รอดได้คือคนที่มองเห็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในสถานการณ์ตรงหน้าและคิดล่วงหน้าไปถึงอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเอง


#ความรู้ควรถูกส่งต่อ #กลยุทธ์การตลาด #กลยุทธ์ธุรกิจ #กลยุทธ์ #การตลาด #การตลาดออนไลน์ #Marketing #MarketingStrategy #Business #BusinessStrategy #Straetgy #StrategicThinkingComments


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page