top of page

10 ทักษะอนาคตจากรายงานของ LinkedIn

LinkedIn ได้ออกรายงาน Future Skill 2019 ซึ่งได้มีการระบุทักษะต่างๆ ที่ถูกมองว่าเป็นทักษะสำคัญในอนาคต รวมทั้งแนวโน้มต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในตลาดแรงงาน ซึ่งก็มีหลายๆ เรื่องที่น่าสนใจทีเดียว โดยผมขอหยิบเรื่องทักษะ 10 อย่างที่ถูกโฟกัสมาพูดถึงกันก่อนแล้วกันนะครับ

ทักษะอนาคตที่มีทั้งด้านเทคโนโลยีและไม่ใช่เทคโนโลยี

เรื่องหนึ่งที่คงต้องปรับมุมมองกันก่อน คือหลายคนอาจจะมองว่าทักษะอนาคตนั้นจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งมันก็คงจะไม่ได้ผิดอะไรนักเนื่องจากเราก็คงต้องใช้เทคโนโลยีในธุรกิจมากขึ้นๆ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทักษะอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีจะไม่สำคัญ เพราะเราก็ยังเห็นทักษะหลายอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยตรงแต่ถูกยกว่ามีความสำคัญในอนาคตด้วยเช่นกัน โดยทักษะทั้ง 10 อย่างมีดังนี้

Compliance:

ทักษะในการดูแลวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ธุรกิจทำนั้นถูกต้องตามกฏระเบียบต่างๆ ที่วางไว้ ไม่ขัดกับตัวบทกฏหมายต่างๆ ซึ่งทักษะนี้ก็น่าจะมาจากที่อนาคตนั้นเราก็จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และผู้บริหารต่างๆ ก็ต้องรู้เท่าทันว่ากิจกรรมทางการตลาดต่างๆ นั้นไม่ได้ทำอะไรผิดกฏ โดยคนที่ต้องมีทักษะเหล่านี้ก็เช่น Chieft Data Office, Complianace Office, Risk Management Office

Social Media Marketing:

ทักษะในการใช้ Social Media ในการทำการตลาดให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อโฆษณาออนไลน์ การออกแบบ วางแผนคอนเทนต์ต่างๆ การทำแคมเปญ ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่านี่คือทักษะที่จำเป็นมากสำหรับคนทำงานด้านการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Digital Marketing Specialist หรือ Marketing Manager

Contagious Integration

ทักษะสำคัญในการที่จัดการบริหารจัดการโค้ดโปรแกรมต่างๆ เพื่อสามารถวิเคราะห์และตรวจจับความผิดปรกติที่จะเกิดขึ้นในโปรแกรมต่างๆ ได้ ซึ่งจะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานด้าน DevOps Engineer, Full Stack Enginner, Software Engineer นั่นเอง

Workflow Automation

ในการดำเนินธุรกิจที่จะซับซ้อนมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนให้ทำงานง่ายขึ้น คล่องขึ้น รวดเร็วขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ทักษะนี้กลายเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่ต้องเข้าใจช่วยบริหารจัดการการทำงานต่างๆ ให้ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขต่างๆ เช่นคนทำงานด้าน Consultant, Project Manager และ Software Engineer

Gesture Recognition Technology

ในภาวะที่คนจะปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์เทคโนโลยีมากขึ้นนั้น เราก็ต้องมีคนที่เข้าในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อจะนำมาพัฒนาความสามารถของบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยคนที่จำเป็นต้องมีทักษะเหล่านี้ก็เช่น Mobile Engineer, Researcher และ Software Engineer

Blockchain

ในอนาคตเราก็ต้องการคนที่จะมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี Blockchain ได้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นคนติดตั้ง ออกแบบ และบริหารจัดการโครงสร้างของ Blockchain ที่ธุรกิจเอามาใช้ ซึ่งคนทำงานสาย Consultant และ CTO ก็น่าจะจำเป็นมากในไม่ช้าก็เร็ว

Artificial Intelligence

เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น คนที่เป็นคนออกแบบ AI และเข้าใจระบบการทำงานของ AI ก็จำเป็นเช่นกัน เพราะจะได้รู้ว่าเราจะต้องมี AI แบบไหนในการทำงาน และใช้ AI ทำอะไรได้ โดยคนที่จะใช้ทักษะนี้ก็เช่น Business Analyst, Data Analyst และ Software Engineer

Robotic Process Automation

เมื่อมีการทำงานของ Automation ขั้นสูงที่เข้ามาเกี่ยวโยงกับการใช้งาน AI และ Machine Learning ก็จะทำให้ทักษะด้านนี้จำเป็นเข้ามาด้วยเช่นกัน โดยคนที่จะใช้ทักษะนี้ก็เช่น Business Analyst, Consultant และ Software Engineer

Human Centred Design

ทักษะด้านนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยตรง แต่เป็นทักษะสำคัญมากในการที่จะเข้าใจปัญหาของมนุษย์ (ลูกค้า) และออกแบบพัฒนาโซลูชั่นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งทักษะนี้จะจำเป็นมากกับคนที่ทำงานด้าน Designer, Product Designer และ User Experience Designer นั่นเอง

Fronted Web Development

งานพัฒนาด้านเว็บไซต์ก็ยังจำเป็นอยู่เนื่องจากมันจะเป็นช่องทางสำคัญที่ลูกค้าจะใช้เสพข้อมูลข่าวสารและมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจ และทำให้งาน Frontend Developer, Full Stack Engineer และ Web Developer ต้องการทักษะนี้ด้วยเช่นกัน

ที่เล่ามานี้คือ 10 ทักษะสำคัญที่ทาง LinkedIn มองว่าเป็น Rising Skill และจะเป็นทักษะจำเป็นนอนาคตอันใกล้นี้ ถ้าใครยังไม่มีทักษะเหล่านี้ก็อาจจะมองหาโอกาสพัฒนาและเสริมสร้างให้ตัวเองได้แล้วนะครับ

#future #ทกษะ

Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page