top of page

15 ประเด็นสำคัญจาก Future of Jobs Report 2023ในรายงานฉบับล่าสุดของ Future of Jos Report 2023 โดย World Economic Forum นั้น ผู้จัดทำได้สำรวจกับกลุ่มบริษัทกว่า 800 บริษัททั่วโลกเพื่อทำการวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับตลาดแรงงาน และส่งผลกับการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจมาก ๆ เลยขอหยิบหัวเรื่องสำคัญมาสรุปแบบสั้น ๆ ในโพสต์นี้นะครับ


 1. เทคโนโลยีจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในอีก 5 ปีต่อจากนี้

 2. สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีและเทรนด์เศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดของการเกิดงานใหม่ เช่นเดียวกับการทำให้งานบางอย่างหมดไปจากตลาด

 3. Big data, Could Computing และ AI จะเป็นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มจะเกิดการใช้งานมากที่สุด

 4. ภาพรวมของผลกระทบจากเทคโนโลยีจะทำให้เกิดผลสุทธิในเชิงบวก (Net positive)

 5. ผู้ว่าจ้างคาดว่าจะมีโครงสร้างของตลาดแรงงานกว่า 23% ที่จะหายไปในอีก 5 ปีข้างหน้า

 6. การทำงานแบบ Automation จะมีเพิ่มขึ้นในตลาดธุรกิจ โดยคาดว่า 47% ของธุรกิจจะเป็นการทำงานโดยเครื่องจักรภายในอีก 5 ปีข้างหน้า

 7. ตลาดแรงงานที่มีการเติบโตเร็วที่สุดจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล และการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ

 8. ตลาดแรงงานที่หดตัวเร็วที่สุดจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล

 9. กลุ่มงานขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะขยายตัวคืองานด้านการศึกษา เกษตรกรรม และการค้าทางดิจิทัล

 10. กลุ่มงานที่คาดว่าจะหายไปมากที่สุดคืองานด้านธุรการ การรักษาความปลอดภัยแบบปรกติ และงานด้านโรงงาน

 11. ทักษะด้านการวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) จะเป็นทักษะที่สำคัญมากของแรงงานในปี 2023

 12. 60% ของแรงงานจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะก่อนปี 2027 แต่มีเพียง 50% เท่านั้นที่เข้าถึงการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ

 13. ทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญมากขึ้นไม่ได้สัมพันธ์กับแผนพัฒนาทักษะของหลายองค์กร

 14. การขาดแคลนพนักงานกลุ่ม Talent จะเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรในอีก 5 ปีข้างหน้า

 15. การพัฒนาศักยภาพของแรงงานในองค์กรจะถูกให้ความสำคัญผ่านการฝึกอบรมและการทำ on-the-job training


ที่สรุปมานั้นเป็นเพียงหัวข้อบางส่วนของรายงานฉบับนี้ซึ่งจริง ๆ มีประเด็นหลายอย่างที่สามารถมาขยายและทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้อีกโดยถ้ามีโอกาสจะเอามาอธิบายเพิ่มเติมในโพสต์ต่อ ๆ ไปนะครับ


ส่วนคนที่สนใจสามารถไปดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่ https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023/

Commentaires


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page