top of page

5 ขั้นตอนสำคัญในการทำ Channle Analyticsเรื่องการวิเคราะห์สื่อออนไลน์ (Channel Analytics) และการตั้ง KPI เป็นอีกเรื่องที่มีคนมาปรึกษาอยู่บ่อย ๆ ว่าจะวัดอย่างไรดี เริ่มต้นอย่างไร ซึ่งหลายคนที่พลาด ๆ ก็มักจะกระโดดไปดูว่ามีตัวเลขอะไรที่วัดได้บ้างซึ่งเอาจริง ๆ แล้วมันก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องมากนัก


ทั้งนี้หากเราจะอธิบายขั้นตอนพื้นฐานของการวัดผลที่ดีนั้น มันก็ควรจะมีลำดับขั้นและคำถามที่ต้องตอบเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้ครับ


1. อะไรคือกลยุทธ์การตลาด

พูดง่าย ๆ คือการจะวัดผลช่องทางใด ๆ นั้นก็ต้องรู้ก่อนว่าช่องทางนี้มีไว้ทำอะไร ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นสำคัญมาก ๆ ประเภทต้องบอกได้ว่าเว็บไซต์นี้เอาไว้เพื่อให้ข้อมูลหรือจะปิดการขาย เฟสนี้เอาไว้ให้บริการลูกค้าหรือจะเอาไว้ขายของ เป็นต้น


2. กลยุทธ์ของช่องทาง

อธิบายต่อว่าเพื่อในบรรลุเป้าหมายที่วางไว้สำหรับช่องนั้น เรามีกลยุทธ์อะไร ? หรือเราต้องทำอะไรเพื่อให้เป้าหมายที่วางเอาไว้นั้นสัมฤทธิ์ผล เช่นถ้าบอกว่าให้ช่องทางนี้เป็นเครื่องมือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ก็จะมีเรื่องการทำ Paid Advertising / Paid Reach หรือโพสต์คอนเทนต์ต่อเนื่องเพื่อสร้าง Reach


3. ระบุตัวชี้วัดสำคัญ (KPI)

ขั้นตอนนี้คือการถอดมาจากกิจกรรมที่เราวางไว้สำหรับแต่ละช่องทางว่า "ควรใช้อะไรบอกว่าเราบรรลุเป้าหมายแล้ว" หรือ "ทำให้เรารู้ว่าอยู่ตรงไหนของการบรรลุเป้าหมาย" ซึ่งตัวชี้วัดนี้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องสัมพันธ์กับเป้าหมายอย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่ใช่ว่าอยากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ไปสนใจตัวเลข Engagement ซึ่งไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรง เป็นต้น


4. กำหนดเป้าของแต่ละ KPI

คือการระบุว่าในแต่ละ KPI นั้นเราจะต้องการ "เท่าไร" ซึ่งเป้านั้นควรจะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของช่องที่เราได้วางไว้ก่อนหน้า เช่นถ้าบอกว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เราก็ต้องบอกได้ว่าการเข้าถึงที่มากขึ้นนั้นควระเป็นเป้าเท่าไรที่จะสามารถทำให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นและสัมฤทธิ์ผลทางการตลาดตามกลยุทธ์ที่ตั้ง


5. ระบุกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการวัดผล

ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ลงรายละเอียดในบางแพลตฟอร์มที่สามารถทำได้คือการดูด้วยว่าการวิเคราะห์ที่เรากำลังพูดนี้ เราจำกัดการวิเคราะห์อยู่ที่กลุ่มคนไหน เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้ามาในช่องทางนั้นจะเป็นเป้าที่เราต้องการเสมอไป การคัดกรองตรงนี้จะทำให้การวัดผลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่โดนตัวเลขหลอกในบางสถานการณ์นั่นเอง


ห้าขั้นตอนนี้อาจจะดูไม่ยุ่งยากอะไรมาก แต่ในเวลาทำงานจริงอาจจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยและตกลงกันพอสมควร เพราะถ้าไม่ชัดเจนและทำลวก ๆ แล้วก็อาจจะทำให้การวัดผลสับสนเอาได้นั่นเองล่ะครับ


Comments


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page