top of page

Creative Trend 2021 จาก Facebook

Facebook ได้เผยเทรนด์น่าสนใจของการสร้างสรรค์งานคอนเทนต์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในช่วงปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็น 5 แนวทางสำคัญดังนี้

1 การรวมความหลากหลาย

ประเด็นนี้เกิดมาจากแนวโน้มของคนปัจจุบันที่พูดถึงการเคารพความแตกต่างและเห็นค่าของคนทุกกลุ่ม นั่นทำให้แบรนด์จะเริ่มเปลี่ยนจากการมองธุรกิจในแบบ “เอกสิทธิ์” (Exclusive) ไปสู่การเป็น “รวม” (Inclusive) เช่นเราจะเห็นแบรนด์เครื่องสำอางอย่าง L’Oreal มีคอนเทนต์ Beauty Tips สำหรับผู้ชายด้วย ซึ่งก็คือแนวทางที่แบรนด์จะเริ่มพิจารณาการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น

2. Edutainment

ในภาวะ COVID-19 ทำให้คนจำนวนมากปรับมาใช้ช่องทางดิจิทัลในการค้นหาข้อมูลมากกว่าเดิม และนั่นทำให้หลายแบรนด์เห็นโอกาสในการให้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ที่โยงกับสินค้าของตัวเองโดยทำออกมาให้รูปแบบที่มีความบันเทิง ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์นั่นเอง

3. ขายของด้วยความคิดสร้างสรรค์

ด้วยพฤติกรรมการใช้ Social Media ที่มีแนวโน้มจะใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มากขึ้น นั่นทำให้คอนเทนต์ที่จะโดดเด่นออกมานั้นจึงต้องมีเรื่องของไอเดียเข้ามาที่โดนใจ และต้องใจลูกค้ามากกว้าเดิม หลายแบรนด์เริ่มทำการทดลองไอเดียคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจลูกค้าได้ดีขึ้น เช่น Key Message / Key Visual ต่าง ๆ และเพิ่มโอกาสในการจะสร้าง Conversion ได้มากกว่าเดิม

4. การคุยด้วยภาษาของแพลตฟอร์ม

พฤติกรรมการใช้สื่อในแบบต่าง ๆ เริ่มมีความชัดเจนสำหรับแต่ละช่องทาง อย่างเช่นตัว Feed กับ Story และนั่นทำให้แบรนด์จำเป็นต้องคิดว่าจะใช้แต่ละช่องทางสร้างคอนเทนต์แบบไหนที่เป็น “ภาษาเดียวกับแพลตฟอร์ม” ซึ่งก็สามารถจะศึกษาได้จากบรรดา Creator ต่าง ๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้อยู่เป็นประจำ

5. การให้รางวัลกับการค้นหาด้วยตัวเอง

สถานการณ์ในปีที่ผ่านมาทำให้ผู้ใช้งานหลายคนปรับพฤติกรรมที่จะเสี่ยงและลองอะไรใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการ การทดลองสินค้าใหม่ ทำอะไรใหม่ ๆ ซึ่งแบรนด์ที่สามารถเข้าใจและสร้าง Emotional Connection กับเรื่องนี้ได้ก็จะเป็นมุมที่สร้างประสบการณ์ชั้นดีให้กับลูกค้านั้นเอง

แปลและเรียบเรียงจาก https://www.facebook.com/business/news/insights/the-2021-creative-forecast

Comments


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page