top of page

ESG คืออะไร? แนวดำเนินธุรกิจสำคัญในยุคนี้ถ้าเราทำงานในธุรกิจขนาดใหญ่หรือในกลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้นก็น่าจะคุ้น ๆ กันไม่มากก็น้อยกับการบอกว่าธุรกิจกำลังโฟกัสในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยหลัก ESG ซึ่งเชื่อได้ว่าเราก็จะมีการพูดคำ ๆ นี้ไปอีกมากพอสมควร เลยขอหยิบมาอธิบายกันพอสังเขปสำหรับคนที่อาจจะสงสัยว่าคืออะไร แล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับธุรกิจของเราหรือเปล่า ?


หากจะอธิบายกันแบบง่าย ๆ แล้วนั้นก็ต้องบอกว่า ESG หรือโฟกัสสามอย่างได้แก่ Environment (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (มีธรรมาภิบาล) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ทีนี้คำว่ายั่งยืนที่ว่านั้นก็สามารถมองได้ว่าคือการที่บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยาวนาน ซึ่งจะทำแบบนั้นได้ นอกจากธุรกิจจะมีความแข็งแรงในด้านศักยภาพในการแข่งขันแล้ว ก็ต้องมีองค์ประกอบสำคัญที่เอื้อให้ธูรกิจสามารถอยู่คู่กับสังคมไปได้ ซึ่งนั่นเป็นที่มาว่าทำไมธุรกิจต้องหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะถ้าสิ่งแวดล้อมพัง สังคมก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกับธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อมก็ย่อมจะเริ่มไม่ได้รับการสนับสนุนจากสังคมที่เล็งเห็นปัญหานี้มากขึ้น


ในด้านสังคมนั้นคือการทำงานองค์กรส่งเสริมและรับผิดชอบกับสังคม ธุรกิจสร้างคุณค่าที่ส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม เพราะถ้าสังคมเสื่อมก็ย่อมไม่เป็นผลดีกับธุรกิจด้วยเช่นกัน


สุดท้ายคือการที่ธุรกิจมีธรรมาภิบาล ดำเนินการโดยสุจริต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ฯลฯ และสร้างผลกระทบต่อไปในวงกว้าง


ตรงนี้เองหลายคนอาจจะคิดว่า ESG ก็เหมือนการต่อยอดคอนเซปต์ของการดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้โดยทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น มีกรอบโฟกัสที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย นำไปพัฒนานโยบายต่าง ๆ ได้


ในมุมหนึ่งนั้น เราก็อาจจะมองได้ว่า ESG เป็นหลักที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีผลกระทบกับสังคมเยอะใช้เป็นแกนในการกำหนดนโยบายดังที่เราจะเห็นว่าบริษัทใหญ่ ๆ นั้นใช้อ้างอิงและสื่อสารออกมา และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน ซึ่งนั่นทำให้เราจะเห็นกิจกรรมการตลาดหรือการปรับธุรกิจหลายอย่างของบริษัทขนาดใหญ่ที่จะมีเปลี่ยนแปลงให้เข้าข่ายกับหลัก ESG เช่นการปรับบรรจุภัณฑ์ การฝึกอบรมพนักงาน การทำกิจกรรมกับสังคม เป็นต้น


ถ้าจะมองในแง่ผลกระทบของ ESG แล้วก็น่าจะเห็นกับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องพยายามอ้างอิงหลักนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้ถือหุ้นและกองทุนต่าง ๆ เพราะเป็นเหมือนการบอกว่าได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ส่วนกับธุรกิจขนาดเล็กนั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นบังคับ แต่ถึงกระนั้นก็สามารถมองเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับธุรกิจได้เหมือนกันเพราะถ้าเรามองแกนสำคัญของ ESG แล้วก็จะพบว่าธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ก็มักเป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน สังคมอันเนื่องมาจากความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นนั่นเอง

Comments


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page