top of page

Macro Trends ของธุรกิจกับเทคโนโลยีในปี 2022

ในงานแถลงข่าวล่าสุดของ Adobe นั้น มีการพูดถึงแนวโน้มของธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งก็เกิดจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีที่ทำให้มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจทั้งเรื่องการบริหาร การสร้างสรรค์ธุรกิจต่าง ๆ หรือแม้แต่ประเด็นน่ากังวลจากฝั่งผู้บริโภค ซึ่งสิ่งเหล่านี้พอจะเรียกได้ว่าเป็น Macro Trend ที่คนทำธุรกิจควรรู้อยู่ไม่น้อยทีเดียว

Golden Age of Design & Creativity

ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้ความสามารถในการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ นั้นสูงกว่าแต่ก่อนมาก ทั้งอุปกรณ์และโปรแกรมในการผลิตต่าง ๆ ที่ช่วยทำให้ครีเอเตอร์ต่าง ๆ สร้างสรรค์งานเพื่อสื่อสารกับคนได้มากขึ้นกว่าเดิม และนั่นทำให้ธุรกิจต้องหันมาโฟกัสในเรื่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อขยายศักยภาพในการสร้างสรรค์ที่มากขึ้น

Paper-to-digital automation

หนึ่งในเรื่องของ Digital Transformation ที่เห็นได้ชัดคือการดำเนินการให้อยูใ่นรูปแบบของ Paperless ซึ่งหลาย ๆ บริษัทก็เริ่มดำเนินการแล้วอย่างเช่นการอนุมัติเอกสารต่าง ๆ การทำระบบสั่งซื้อ รายงาน หรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่เดิมเคยใช้เอกสารก็หันมาใช้ทำดิจิทัลแทน เช่นเดียวกับ Automation ก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้มากขึ้นเพื่อช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ไหลลื่นกว่าเดิม

AI & ML Software

ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจจะมีขีดศักยภาพที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความสามารถของ AI และ Machine Learning ที่เข้ามาทำให้ประมวลผลข้อมูลได้ดียิ่งกว่าเดิม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และช่วยเสนอแนะให้กับผู้ใช้งาน ทำให้เกิดความสามารถใหม่ ๆ ที่ย่นระยะเวลาในการทำงานหรือทำเรื่องที่เคยยุ่งยากให้เร็วและง่ายขึ้น ส่วนผู้ใช้งานจะได้โฟกัสกับเรื่องสำคัญที่จำเป็นแทน

Mobile & Clould Drive Modern Productivty

การทำงานแบบ Remote Working เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และนั่นทำให้ความต้องการในการมีระบบที่รองรับการใช้งานแบบนี้อย่าง Cloud Drive นั้นจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การทำงานรูปแบบใหม่นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหากธุรกิจไหนเริ่มนำสิ่งนี้มาใช้ในองค์กรก็จะได้ศักยภาพในการทำงานที่เพิ่ขึ้นไปด้วยนั่นเอง

Digital Transformation Agenda

เรื่องของ Digital Transformation ยังคงเป็น Hot Topic กับเหล่าผู้บริหารเช่นเดิม แถมจะจริงจังกว่าเดิมเพราะสถานการณ์ธุรกิจบีบให้เห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวโดยเอาดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งนี่จะเป็นประเด็นใหญ่ขององค์กรในอีกไม่กี่ต่อจากนี้

Content fuels the digital economy

ด้วยสื่อใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามา อีกทั้งยังศักยภาพการสร้างคอนเทนต์ที่มากขึ้น จึงไม่แปลกที่อุตสาหกรรมคอนเทนต์จะกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเพราะทุกวันนี้แพลตฟอร์มคอนเทนต์นั้นมีมากมายและเปิดทางเลือกให้กับผู้เสพต่าง ๆ จากทั่วโลก ในขณะเดียวกันนั้น ผู้บริโภคก็มีทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าต่าง ๆ ซึ่งคอนเทนต์ก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นเดียวกัน

Privacy & Security

แม้ว่าการใช้งานดิจิทัลจะมากขึ้น แต่ความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวก็จะเพิ่มขึ้นตามมา องค์กรจะถูกตั้งคำถามจากผู้บริโภคว่ามีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของเขาหรือไม่ องค์กรไว้ใจได้แค่ไหนกับการได้ข้อมูลของเขาไป ซึ่งองค์กรก็จะต้องมีการคิดกระบวนการต่าง ๆ มารองรับตรงนี้

Engagement across every touch point

ด้วยทางเลือกของช่องทางที่หลากหลายในการมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจ นั่นทำให้แบรนด์เองก็ต้องคิดหาวิธีการบริหารปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่องทางต่าง ๆ และใช้ประโยชน์จากปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า การเก็บข้อมูลต่าง ๆ และการเชื่อมโยงเพื่อให้ต่อเนื่องใน Customer Journey นั่นเอง

Commentaires


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page