top of page

Relevance Score คืออะไร? แล้วทำอย่างไรให้ค่านี้เปลี่ยนแปลง? #FBAds

สำหรับคนที่ลงโฆษณา Facebook อยู่บ่อยๆ นั้น การอ่านค่ารายงานผลการลงโฆษณาก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรจะฝึกฝนให้เป็นเพื่อที่เราจะสามารถปรับแผนการลงโฆษณาให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้วก็คงไม่พ้นที่เราจะดูเรื่องจำนวนคนที่เข้าถึง (Reach) จำนวนครั้งที่เห็น (Impression) หรือจำนวนคนที่คลิกตัวโฆษณา (Click)

อย่างไรก็ตาม จะมีค่าหนึ่งที่หลายคนให้ความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือตัวที่เรียกว่า Relevance Score หรือค่าที่บอกว่าตัวโฆษณานั้นมีได้รับการตอบรับที่ดีหรือไม่ดีจากกลุ่มเป้าหมายที่เราส่งโฆษณาไปให้ดูนั่นเอง

Relevance Score คืออะไร?

ถ้าจะอธิบายความหมายตาม Facebook แล้ว มันคือการให้คะแนน 1-10 โดยประเมินว่ากลุ่มเป้าหมายของโฆษณา (Target Audience) นั้นมีการโต้ตอบกับโฆษณาของคุณอย่างไร ซึ่งจะคำนวนเมื่อมีการถูกแสดงไปแล้วมากกว่า 500 Impression ซึ่งยิ่งคะแนนน้อยก็จะแปลว่าตัวโฆษณนั้นได้รับการตอบสนองน้อยหรืออาจจะพูดได้ว่าไม่เป็นที่สนใจหรือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถ้าคะแนนสูงก็แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะสนใจโฆษณาดังกล่าวอย่างมาก

ปัจจัยที่นำมาใช้คำนวน Relevance Score คืออะไร?

ปัจจัยสำคัญที่ Facebook นำมาใช้คำนวนค่า Relevance Score มีอยู่หลายอย่าง เช่น

 1. ผลการทำงานของตัวโฆษณา

 2. Positive Feedback เช่นการกดดูโฆษณา การคลิก การดูวีดีโอ ฯลฯ

 3. Negative Feedback เช่นการกดซ่อนโฆษณา เป็นต้น

แล้วเราจะใช้ประโยชน์จาก Relevance Score ได้อย่างไร?

ถ้าจะพูดกันง่ายๆ แล้ว การมีค่า Relevance Score สามารถช่วยให้คนลงโฆษณาประเมินอะไรได้หลายอย่าง และสามารถนำไปใช้ทำงานต่อได้ในหลายๆ เรื่อง เช่น

 1. ใช้การปรับเลือกว่าจะให้โฆษณาชิ้นไหนทำงาน / ไม่ทำงาน

 2. ใช้ในการประเมินว่าโฆษณานั้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่

 3. ใช้ในการประเมินว่าผลของโฆษณานั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ (ในกรณีที่ Score เปลี่ยน)

 4. ใช้ในการประเมินว่าควรจะเลือกปรับโฆษณา

ทั้งนี้ มีข้อมูลจากการทดลองหลายครั้งที่มักได้ผลไปในทางเดียวกันคือยิ่งถ้า Relevance Score สูงนั้น จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการบรรลุตัวเป้าหมายโฆษณา (เช่น Cost per Like, Cost per Click) นั้นถูกกว่าตัวโฆษณาที่มีค่า Relevace Score ต่ำ

แล้วทำอย่างไรให้เราได้ค่า Relevance Score สูง?

ถ้าจะว่าไปแล้ว ตัว Relevance Score นั้นเกิดจากหลากหลายปัจจัยของการลงโฆษณา ซึ่งการจะปรับปรุงโฆษณาให้ตัว Relevance Score สูงนั้นก็สามารถปรับแก้ได้หลายอย่างเช่น

 1. ปรับเลือก Audience ให้แม่นยำขึ้น

 2. แบ่ง Segment ของ Audience เป็นกลุ่มย่อยๆ แทนที่จะเป็นกลุ่มใหญ่

 3. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะสนใจแบรนด์คุณ (เช่นกด Like เพจ หรือเคยเป็น Engaged User)

 4. เลือกคนที่เคยซื้อสินค้าไปแล้วออกจากกลุ่มเป้าหมาย (เพราะเขาคงไม่กดโฆษณาอีกหากไม่คิดจะซื้อซ้ำ)

 5. ปรับ Artwork ใหม่

 6. ปรับ Caption / Copy

 7. เปลี่ยน Formart ของโฆษณา

ซึ่งพวกนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นเทคนิคในการทำ Ad Optimization ไปในตัวด้วยนั่นเองล่ะครับ

Comments


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page