top of page

Social Media Marketing กับ Content Marketing เหมือนกันตรงไหน ต่างกันอย่างไร ?มีคำถามเด้งมาทางข้อความของเพจว่า Social Media Marketing ต่างจาก Content Marketing อย่างไร ? อะไรใหญ่กว่ากัน ? วันนี้เราควรโฟกัสอันไหน ? ซึ่งว่ากันตามจริงแล้วผมว่าสองคำนี้ก็เป็นคำที่นักการตลาดใช้กันบ่อย บางทีก็ใช้สลับกันบ้าง แล้วก็ไม่แปลกถ้าจะมีการตั้งคำถามน่าคิดนี้


ถ้าจะตอบกันแบบโดยหลักการนั้น ก็ต้องบอกว่าสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันแม้ว่าจะมีบางส่วนข้องเกี่ยวกัน โดยเราต้องเห็นก่อนว่าคอนเซปต์ของ Social Media Marketing และ Content Marketing นั้นคือมุมมองในการใช้ "เครื่องมือ" บางอย่างเข้ามาช่วยในการทำการตลาด


Social Media Marketing คือการมองถึงกระบวนการและวิธีที่จะนำ Social Media ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการทำกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Activity) ซึ่งก็เช่นเดียวกับ Content Marketing ที่เป็นการมองว่าจะนำคอนเทนต์ (เนื้อหาและข้อมูล) มาใช้เป็นกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างไร


จุดที่ทำให้หลายคนเข้าใจว่าคล้ายกัน / เหมือนกันก็เพราะ Social Media นั้นมีพื้นฐานสำคัญคือการเป็นสื่อ ซึ่งตัวสื่อก็ย่อมมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่ใช้นำเสนอกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการทำ Social Media Marketing ก็มักจะมีการใช้คอนเทนต์เพื่อทำให้ Social Media นั้นสามารถทำงานได้ตรงตามโจทย์ที่วางไว้


ในอีกมุมหนึ่ง การทำ Content Marketing เองก็ต้องคิดคอนเทนต์ว่าจะสื่อสารอะไรกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดไปจนถึงการหาว่าจะใช้สื่ออะไรมาเป็นตัวเผยแพร่คอนเทนต์ ซึ่งตัว Social Media ก็เป็นหนึ่งในสื่อยอดนิยมในปัจจุบันและถ้าว่ากันตามจริงแล้วก็จะเห็นว่า Content Marketing นั้นดูมีศักยภาพที่มากขึ้นทวีคูณจากการเกิดขึ้นของ Social Media นั่นเอง


แต่ถึงกระนั้น ทั้งสองอย่างนี้ก็มีความแตกต่างกันอยู่ เพราะถ้าเรามองในกลไกของ Social Media แล้วก็จะเห็นว่าตัวเครื่องมือนี้สามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างสำหรับกิจกรรมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาลูกค้า เช่นการใช้ Social Listening การเก็บข้อมูลปฏิสัมพันธ์ของลูกค้ากับคอนเทนต์ต่าง ๆ หรือการใช้ Social Media เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการกับธุรกิจ ซึ่งนั่นคือการทำให้ Social Media Marketing ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัว Communication


ส่วนฝั่ง Content Marketing เองนั้น ก็จะเห็นว่าคอนเทนต์ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้จากธุรกิจได้ก็มีอะไรที่มากกว่าตัวคอนเทนต์บน Social Media เพราะเรายังพูดถึงคอนเทนต์ในโหมดอื่น ๆ อย่างสื่อดั้งเดิม ข้อมูลที่แสดงในจุดให้บริการต่าง ๆ ฯลฯ และถ้ายิ่งตีความ Content Marketing ในบริบทของ "คอนเทนต์ที่เสพได้" ก็จะพบว่าขอบเขตของเนื้อหาในการตลาดนั้นกว้างเอาเสียมาก ๆ


จากคำถามดังกล่าวนี้เลยขอหยิบมาอธิบายแบบพอสังเขปว่าสองอย่างนี้มีอะไรที่เหมือน / ต่างกัน แต่ทั้งหมดนั้นก็สำคัญอยู่ที่ว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราทำอยู่ว่าสามารถแก้ปัญหา / สร้างโอกาสให้กับธุรกิจได้อย่างไร มันสอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจหรือไม่ เพราะต่อให้เราทำ Social Media Marketing หรือ Content Marketing มากขนาดไหน แต่ถ้ามันไม่สัมพันธ์กับธุรกิจ มันไม่เป็นกลยุทธ์ที่ร้อยเรียงมาอย่างดีแล้ว ก็อาจจะเป็นการทำกิจกรรมทางการตลาดที่สูญเปล่าได้นั่นเองแหละครับ

Comments


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page