การโฆษณาและประชาสัมพันธ์กับ nuttaptuch.com

สื่อต่าง ๆ ของ nuttaptuch.com ไม่ว่าจะเป็นบล็อก YouTube Podcast และ Facebook เพจนั้นไม่มีนโยบายในการว่าจ้างเพื่อทำการรีวิวและประชาสัมพันธ์ใด ๆ ทั้งสิ้น จึงไม่มีเรทการ์ดสำหรับการโพสต์คอนเทนต์ ทำวีดีโอ หรือทำคอนเทนต์เพื่อลงในสื่อดังกล่าวแต่อย่างใด

การทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลต่าง ๆ อันเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนสื่อ เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมของคอนเทนต์โดยยึดว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ nuttaptuch.com กล่าวคือเป็นประโยชน์ในการให้ความรู้ด้านธุรกิจ การตลาด และการทำงานกับผู้ติดตาม ซึ่งผม (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง) จะเป็นผู้พิจารณาเองทั้งหมด ไม่มีทีมงานหรือคนอื่นมาเกี่ยวข้อง

สำหรับองค์กรไหน ธุรกิจไหน อยากจะให้ nuttaputch.com ช่วย “ประชาสัมพันธ์” เรื่องอะไรนั้น สามารถส่งข้อมูลมาทาง inbox ของเพจ nuttaputch.com ได้ ซึ่งถ้าหากเนื้อหาน่าสนใจ มีประโยชน์ ก็จะทำคอนเทนต์ให้โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้การรีวิวหนังสือต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นได้รับการอนุเคราะห์จากทางสำนักพิมพ์ต่างๆ สำหรับหนังสือในการรีวิว แต่ไม่ได้ค่าตอบแทนหรือการว่าจ้างแต่อย่างใด