สำหรับคนที่เล่น Mobile App เยอะๆ นั้นก็มักจะเจอการร้องขอให้ตั้งค่า Push Notification อยู่บ่อยๆ ซึ่งบางทีเราก็ออกจะรำคาญๆ อยู่บ้างแต่แท้จริงแล้ว Notfication เหล่านี้ล้วนมีประโยชน์กับผู้ใช้งานหลายๆ กลุ่มอยู่เหมือนกัน

ในการสำรวจของ responsys เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน Mobile App ของผู้บริโภคในสหรัฐฯ เผยให้เห็นข้อมูลสะท้อนความคิดต่อการใช้งาน Push Notification ซึ่งออกไปในทางบวกเสียส่วนใหญ่ ทั้งนี้ในการสำรวจดังกล่าวยังพบอีกด้วยว่ากว่า 68% ที่โหลดแอพไปมีการเปิดใช้ Notification ด้วย

นอกจากนี้แล้ว ในการสำรวจยังพบความน่าสนใจอื่นๆ เช่น 57% ของผู้ใช้งาน Smartphone มีการดาว์นโหลดแอพจากแบรนด์ที่ตัวเองชื่นชอบ โดยเฉพาะกับกลุ่มอายุ 18-34 ปีท่ีมีการดาว์นโหลดถึง 71% เลยทีเดียว

สำหรับสถิติเรื่องของ Push Notification มีดังนี้ครับ

  • 70% ของผู้บริโภคมองว่า Push Notification มีประโยชน์เพื่อคอยติดตามอัพเดทต่างๆ รวมทั้ง Location-based message
  • Open rate ของ push notification นั้นสูงกว่า email 50% และมี Click-through rate สูงเกือบสองเท่า
  • 43% ของผู้บริโภคมีแนวโน้มจะซื้อสินค้าเมื่อข้อความทางการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดที่มีการวางแผนอย่างต่อเนื่องโดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย

Mobile-Marketing-Push-Notification-Infographic-640x3507