Q&A จากทางบ้าน

  • ในการทำ content marketing ควรให้ความสำคัญหรือระวังกับอะไรบ้างคะ?
  • ถ้าเราทำ content ดี ก็ไม่จำเป็นต้องยิงโฆษณา ถูกต้องมั้ยคะ หรือควรทำร่วมกันทั้งสองอย่างเลย?
  • พี่แก่คิดว่าการทำ Content Marketing จะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆอีกไหมคะ?
  • พี่แก่คิดว่าการทำ Content Marketing จะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆอีกไหมคะ?
  • การทำ Content ที่ดีกับการทำ Design ที่ดีต้องควบคู่กัน??
  • การเริ่มทำ content ควรวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายยังไงคะให้ Content ตอบโจทย์และไม่ hard sell เกินไป?