มาชวนคุยในคำถามจากผู้ชมกันนะครับ

“ถ้าลูกค้าเรา มีหลายช่วงอายุ เราควรทำ content แยกรายกลุ่มมั้ยคะ (จะเป็นการไปกันคนละทาง มั้ยคะ) ?”

“จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีไหมครับถึงจะทำคอนเทนได้?”

“มองเทรนด์คอนเทนต์ปีหน้าเป็นอย่างไร?”