แม้ว่าลูกค้าจะแคร์เรื่องสิ่งที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้สินค้ามา แต่มันก็มีวิธีที่ทำให้ลูกค้าไม่ได้เอาเรื่องราคามาเป็นเงื่อนไขหลักในการซื้อสินค้าเหมือนกันนะครับ