ข่าวอัพเดทเล็กๆ จาก LINE ว่าตอนนี้มีวิธีการเพิ่มปุ่มแชร์คอนเทต์จาก Website ไปที่ LINE แล้วซึ่งน่าจะทำหน้าที่เดียวกับปุ่มแชร์ของ Facebook และ Twitter

ซึ่ง (เข้าใจว่า) กดแชร์แล้วจะทำการส่งข้อมูลต่อไปเป็นข้อความใน LINE ต่อ ซึ่งน่าจะสะดวกกับบรรดาเพจที่มีคนเข้าอ่านผ่าน Smartphone ที่ต้องการไปแชร์บอกเพื่อนต่อใน LINE

ใครอยากใส่ปุ่ม Share to Line ในเพจตัวเองก็ลองไปอ่านวิธีกันได้ครับที่ http://www.msng.info/archives/2012/10/line.php (เป็นเพจภาษาญี่ปุ่น ให้ใช้ Google Translate ช่วยนะครับ)

เครดิต @redlovetree