ถ้าเราอยากเก่งด้าน Marketing / Digital Marketing โดยที่เราเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์หรือเรียนการตลาดมาก่อน เราจะฝึกตัวเองอย่างไรได้บ้าง? นี่คือคำแนะนำของผมครับ