กฎหมาย

กฎหมายต้องรู้ในการโฆษณาอาหาร

ปรกติเวลาเราพูดเรื่องกฎหมายของการโฆษณาอาหารนั้น เรามักจะคิดถึงพวกอาหารเสริมต่าง ๆ ที่ต้องมีการบรรยายสรรพคุณจนทำให้เกิดการร้องเรียนกันมากมาย แต่จริง ๆ แล้วนั...