กลัว

[TED ควรดู] เราจะรับมือกับความกลัวและอันตรายได้อย่างไร?

คงเป็นเรื่องที่ฟังแล้วน่ากลัวมากๆ ถ้าจะบอกว่าเรา "มองไม่เห็นอยู่กลางอวกาศ" เพราะมันคงเป็นสภาวะที่เราคงยากจะสามารถทำอะไรได้ และนั่นคงนำมาซึ่งความรู้สึกหวาดกลัวแบ...