การคิด

5 ประเภทของการคิดที่เรามักเห็นกันในที่ทำงาน

เมื่อพูดถึงเรื่องการทำงานในออฟฟิศนั้น เราก็จะเจอคนหลายประเภทด้วยกันที่มักจะมีแนวทางการคิดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการคิดแต่ละแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอยู่ ...