การตัดสินใจ

4 พฤติกรรมที่ทำให้คุณตัดสินใจผิดๆ อย่างที่ไม่ควรจะเป็น

ช่วงนี้ผมกำลังอ่านหนังสือ Decisive: How to Make Better Choices in Life and Work ซึ่งว่าด้วยเรื่องการตัดสินใจของคนเราโดยวิเคราะห์ให้เห็นว่าการตัดสินใจที่ดีนั้นคว...