การบ้าน

ความเก่งกาจได้มาจากการฝึกฝน

เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เราคงพอทราบกันเรื่องนโยบายลดการบ้านของนักเรียนลงด้วยเหตุผลต่างๆ นานาจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แน่นอนว่ามันทำให้เกิิดเสียงตอบรับ (...