การพูด

[TED ควรดู] จะพูดอย่างไรที่ทำให้คนฟังคุณ

การพูดเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานที่เราทำกันอยู่ในทุกๆ วัน และเราก็ล้วนบอกกันบ่อยๆ ว่าการพูดมีส่วนสำคัญที่จะโน้นน้าวหรือนำคนอื่นๆ ให้คล้อยตามไปในสิ่งที่เราอยากจะบ...

7 นิสัยการพูดที่ทำลายภาพลักษณ์ของคุณ

พูดดีเป็นศรีแก่ปาก เราจำสุภาษิตนี้มาแต่ไหนแต่ไรแต่น่าแปลกที่เราก็ยังเห็นคนสร้างปัญหากันด้วยคำพูดอยู่เรื่อยๆ ซึ่งจะว่าไปแล้ว ส่วนหนึ่งก็เพราะเรานั้นมักจะลืมตัวหร...