การเปลี่ยนแปลง

ปัญหาที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง – การเข้าใจไม่ใช่การยอมรับ

ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ตลาดยุคดิจิทัลนั้น ผมมักจะได้รับการถามจากหลายๆ คนถึงวิธีการรับมือของความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเรื่องการทำให้คนในองค์กรพร้อมและลุกขึ้นมา...

พื้นฐาน 5 ข้อของ “การเปลี่ยนแปลง” ที่สำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งชีวิตส่วนตัว การงาน หรือว่าเรื่องรอบตัวเรานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน พุทธศาสนาจึงบอกเสมอว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป ...

ไม่มีเทวดาให้เรารอคอยความช่วยเหลือหรอก

ผมเชื่อว่าในปัจจุบันหลายๆ คนต้องเคยมีการบ่นไม่มากก็น้อยถึงสภาพสังคมในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องปัญหาความเป็นอยู่ ปัญหาจริยธรรม วุฒิภาวะ การทะเลาะเบาะแว้ง คอรัปช...