การใช้ชีวิต

7 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ “ทัศนคติ” ในการกำหนดชีวิตคุณเอง

ช่วงนี้ผมอ่านหนังสือ The Complete 101 Collection: What Every Leader Needs to Know ของ John C. Maxwell อยู่ ซึ่งบทแรกๆ ของหนังสือมีการพูดเรื่องความสำคัญของทัศนคต...

3 ความผิดพลาดใหญ่ๆ ในการใช้ชีวิตของคนช่วงอายุเลข 3

เขาว่ากันว่าในแต่ละช่วงอายุของคนนั้นจะมีสิ่งที่เราควรทำและไม่ควรทำอยู่ ซึ่งบางสิ่งพอคนเผลอไปทำเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณเสียโอกาสหลายๆ อย่างในชีวิตอย่างไม่ควรจะเสียเห...