กาลเทศะ

รู้ว่าอะไรไม่ควรพูด ให้พอๆ กับรู้ว่าอะไรควรพูด

คนฉลาดไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรควรพูด แต่ต้องรู้ว่าอะไรไม่ควรพูดด้วย คำพูดข้างบนเป็น Quote ที่ผมเคยทวีตไว้เมื่อนานมาแล้วจากการที่ผมเฝ้ามองโลก Social Media ทั้งบน...