ขนาดภาพ

Infographic สรุปขนาดรูปภาพต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องรู้ของ Facebook

สำหรับคนที่บริหาร Facebook Page นั้น การทำภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Profile / Cover Photo หรือการทำภาพคอนเทนต์เองถือเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ออกจะสร้างความรำค...