ขนาดรูป

Print แปะไว้เลย – Infographic สรุปขนาดภาพโฆษณาต่างๆ บน Facebook

หนึ่งในหลักการสร้างโฆษณาที่มีประสิทธิภาพบน Facebook คือการใช้รูปภาพที่อยู่ในขนาดที่ถูกต้อง มันอาจจะฟังเป็นเรื่องง่ายๆ แต่เอาจริงๆ แล้วการใช้ขนาดภาพที่เหมาะสมจะท...

Infographic สรุปขนาดรูปภาพต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องรู้ของ Facebook

สำหรับคนที่บริหาร Facebook Page นั้น การทำภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Profile / Cover Photo หรือการทำภาพคอนเทนต์เองถือเป็นรายละเอียดยิบย่อยที่ออกจะสร้างความรำค...