คนฉลาด

10 พฤติกรรมที่คุณควรเรียนรู้และเอาอย่างจากคนฉลาดๆ 

ในสังคมเรานั้นมีคนเก่งๆ อยู่มากมาย ไม่นับกับบรรดาคนดังที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลกซึ่งก็มีเรื่องเล่าต่างๆ มากมายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ติดตาม ซึ่งมันคงจะดีมา...