คนไทย

Update น่ารู้เกี่ยวกับชีพจรแบรนด์ต่างๆ ในใจของคนไทยจาก Y&R

เรื่องของ “แบรนด์” เป็นเรื่องสำคัญที่นักการตลาดในหลายๆ ธุรกิจให้ความสนใจ ซึ่งหนึ่งในการ “วิเคราะห์แบรนด์” ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดอย่างหนึ่งในวงการการตลาดคือ...

เหลียวมองสถิติน่าสนใจกับพฤติกรรมออนไลน์ของไทยใน Thailand Internet User Profile 2017

วันนี้ทาง ETDA ได้มีแถลงข่าวรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ขึ้น พร้อมกับมีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนโลกออนไลน์ด้วย (สนใจสามารถโหล...

Accenture ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทย เน้นหาข้อมูลสินค้าออนไลน์แถมขี้ฟ้อง!!

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผมได้ไปร่วมงานของทาง Accenture ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านธุรกิจระดับโลกถึงผลการสำรวจล่าสุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้บริโภคชาวไทยโดยล้อไปกั...

สถิติเด็กวัยรุ่นไทยใน 1 วันกับโลกดิจิตอล

วันก่อนผมได้หนังสือพิมพ์ M2F มาซึ่งมีการตีพิมพ์รายงานสำรวจในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กในหัวข้อ "1 วันในชีวิตเด็กไทย" จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และค...