ความจริง

เมื่อตัวตน “เสกสรรค์” และ “ปั้นแต่ง” ให้สวนกับความจริง

ช่างดูเป็นเรื่องตลกอยู่ไม่น้อยว่าในช่วงสองวันที่ผ่านมา ผมได้เจอเหตุการณ์ประเภท “มือถือสากปากถือศีล” “ว่าแต่เขาอินเหนาเป็นเอง” และ“ลักลั่นย้อนแย้ง” หลายครั้งโดยม...