ความทรงจำ

เมื่อวันที่ละครเวทีเปลี่ยนชีวิตผม

จำกันได้ไหมครับว่าเราพบตัวเราและสิ่งที่เรารักเมื่อไร? ของผมคือเมื่อ 14 ปีที่แล้วครับ ย้อนไปเดือนธันวาคม ปี 2541 หรือเมื่อ 14 ปีที่แล้ว ตอนนั้นผมกับเพื่อนๆ...